Topeltkalded

Topeltkalle (kaks kallet, näiteks x ja y, omavaheline nurk 90°) on tegelikult tasapind, millest võib järeldada, et seda on võimalik määrata ühesuunaliselt. 


Topeltkalde arvutamiseks võib kasutada spetsiaalset kalkulaatorit (MS Excel tabel, 28KB).
Lihtsalt sisesta mõlemad kalded (x ja y) ja saad automaatselt topeltkalde vahelise sihi ning selle sihi kalde.