Tehnika vahetus

Tule vaheta oma kasutatud GNSS ja tahhümeeter uue Geomaxi tehnika vastu!
Ostame välja nii vana kui ka uut geodeesiatehnikat olenemata brändist. Tehnika võib olla ka katki ja remonti vajav.